Tvorba webových stránek České Budějovice

Blog | články | novinky internetové stránky


BLOG | NOVINKY GALAXIMA- pravidelně vás informujeme o novinkách naší společnosti, daňových / účetních změnách kolem IT

GDPR  blog, článek
GDPR
Cílem GDPR je zvýšit ochranu osobních dat občanů/spotřebitelů, která se ovšem na straně firem či subjektů veřejné správy odrazí ve zvýšené administrativní zátěži, ale současně také dojde ke kultivaci podnikatelského prostředí. Ochrana osobních údajů není novým tématem, v současné době ji upravuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, nicméně je třeba upozornit, že GDPR přináší nové povinnosti.... Sdílejte na Facebooku
Reklama
Reklama Slovo reklama vzniklo z latinského „clamare“ (křičet, volat). Reklama je placená nebo neplacená propagace výrobku, služby, společnosti, obchodní značky nebo myšlenky, mající obvykle za cíl zvýšení prodeje. Podle použitého média se rozlišuje reklama televizní, novinová, internetová, rozhlasová, plakátová nebo jiná.... Sdílejte na Facebooku
Reklama blog, článek
Vývojář a software blog, článek
Vývojář a software
Vývojář - anglicky developer je označení člověka nebo pracovní pozice, jehož (nebo jejíž) agenda se týká (umělého) vývoje, tedy lidského úsilí směřujícího k vytvoření konkrétního pracovního postupu popisujícího způsob vytvoření výrobku, dosažení dohody (kompromisu) mezi lidmi či reakce umělé inteligence na různé vnější stavy či jejich posloupnost.... Sdílejte na Facebooku
Historie programovacích jazyků
První programovací jazyky existovaly ještě dříve než počítače. Už v 19. století se používaly programovatelné tkalcovské stavy nebo perforované papírové válce pro samohrající piána, které implementovaly to, co bychom dnes rozeznali jako vzory doménově orientovaných programovacích jazyků. Začátkem dvacátého století se již data uchovávala pomocí děrných štítků.... Sdílejte na Facebooku
Historie programovacích jazyků blog, článek
Programovací jazyk blog, článek
Programovací jazyk
Programovací jazyk je prostředek pro zápis algoritmů, které mohou být provedeny na počítači. Zápis algoritmu ve zvoleném programovacím jazyce se nazývá program.Programovací jazyk je komunikačním nástrojem mezi programátorem, který v programovacím jazyce formuluje postup řešení daného problému, a počítačem, který program interpretuje technickými prostředky. Programovací jazyk je vlastně soubor pravidel pro zápis algoritmu, odborně řečeno se jedná o formální jazyk.... Sdílejte na Facebooku
HTTP cookie
Jako cookie (anglicky koláček, oplatka, sušenka) se v protokolu HTTP označuje malé množství dat, která WWW server pošle prohlížeči, který je uloží na počítači uživatele. Při každé další návštěvě téhož serveru pak prohlížeč tato data posílá zpět serveru. Cookies běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů, ukládají se do nich uživatelské předvolby apod. ... Sdílejte na Facebooku
HTTP cookie blog, článek
Nástroje seo optimalizace blog, článek
Nástroje seo optimalizace
Nástroje provozovatelů internetových stránek Katalogy firem – využívají se pro získání zpětného odkazu na vlastní webové stránky a tím i zvyšování ranků a popularity prezentace. Váha, kterou vyhledávače tomuto nástroji přidávají, v poslední době klesá. Je to dáno především nárůstem nekvalitních katalogů, které jsou, v drtivé většině, propojeny mezi sebou jednou databází. ... Sdílejte na Facebooku
Nástroje provozovatelů vyhledávačů
Jedná se o nástroje pro správu internetových stránek a získávání statistických údajů přímo od zdroje. Nejvýznamnější z nich jsou Webmaster tools a Google Analytics od společnosti Google.Webmaster tools (nástroje pro majitele a správce stránek) umožňují komunikovat s vyhledávačem Google. Zjišťovat chyby, na které při procházení stránek vyhledávač narazil.... Sdílejte na Facebooku
Nástroje provozovatelů vyhledávačů blog, článek
Seo optimalizace pro vyhledávače blog, článek
Seo optimalizace pro vyhledávače
Hodnocení stránek vyhledávačiInternetový vyhledávač za pomoci botů (nebo-li crawlerů, robotů) stahuje v různých časových periodách obsah webových stránek a dalších dokumentů, které pak analyzuje, indexuje a ukládá do databáze.Přesné metody a algoritmy této analýzy, podle nichž vyhledávač stránky hodnotí, jsou obvykle tajemstvím každé firmy. ... Sdílejte na Facebooku
Linkbuilding
Je budování zpětných odkazů  a je jednou z off-page metod optimalizace pro vyhledávače. Cílem je propagace daného webu. Tato technika je považována za nejvýznamnější off-page faktor. Zatímco on-page techniky SEO představují úpravy přímo na stránkách, které optimalizujeme, off-page techniky představují optimalizaci mimo tyto stránky, a kromě samotného linkbuildingu sem patří například reputace stránky, její důvěryhodnost nebo geografická poloha návštěvníků stránky.... Sdílejte na Facebooku
Linkbuilding blog, článek
PR články blog, článek
PR články
PR články   PR - zkratka z angličtiny Public Relation - v překladu: vztahy s veřejností.PR článek je nástroj efektivní marketingové komunikace. Dříve byly za PR články považovány pouze klasické tiskové zprávy. Za PR článek je v dnešní době považován i jakýkoliv komerční text (psaný na zakázku) sloužící k ovlivnění veřejnosti navenek.  ... Sdílejte na Facebooku
Domény
Každá website má přiřazenou svou adresu v síti internet tzv. internetová doména, která se dělí na domény prvního druhého a třetího řádu. Doména prvního řádu Doména prvního řádu je buď národní doména (pro Česko .cz, Slovensko .sk, …), popřípadě regionální (.eu), a nebo doména zaměřená podle typu obsahu (.info, .org, .net a další).  ... Sdílejte na Facebooku
Domény blog, článek
Website blog, článek
Website
WebsiteWebsite ,web site, web,webové místo, anglicky doslova „místo v pavučině“ označuje kolekci webových stránek, obrázků, videí a ostatních souborů, které jsou uloženy na jednom nebo více webových serverech a jsou dostupné pomocí Internetu. Stránky website jsou obvykle dostupné z jednotného URL, které odkazuje na domácí stránku. Z domácí stránky bývají ostatní stránky website dostupné pomocí odkazů.... Sdílejte na Facebooku
HTML
HyperText Markup Language (zkratka HTML) je v informatice název značkovacího jazyka používaného pro tvorbu webových stránek, které jsou propojeny hypertextovými odkazy. HTML je hlavním z jazyků pro vytváření stránek v systému World Wide Web, který umožňuje publikaci dokumentů na Internetu.Jazyk je aplikací dříve vyvinutého rozsáhlého univerzálního značkovacího jazyka SGML (Standard Generalized Markup Language). Vývoj HTML byl ovlivněn vývojem webových prohlížečů, které zpětně ovlivňovaly definici jazyka. ... Sdílejte na Facebooku
HTML blog, článek
Microsite miniweb blog, článek
Microsite miniweb
MicrositeMicrosite,minisite rovněž nazývaná miniweb či weblet, je webdesignerským názvem pro speciální malý web, fungující jako doplněk hlavní webové prezentace. Rovněž ji lze označit za prostředek marketingu. Hlavní stránka microsite má zpravidla také svou vlastní URL adresu nebo doménu. Většinou jsou používány k prezentování specifického okruhu informací,ať již článků (nekomerčně) či společností nebo produktů (komerčně). ... Sdílejte na Facebooku
Copywriting
Je tvorba reklamních a marketingových textů, které mají podpořit prodej výrobků a služeb.Označení vzniklo spojením dvou slov: copy (v tomto významu reklamní sdělení) a writer (autor).Textař, který se zabývá oborem copywritingu, se označuje jako copywriter. Copywriter píše texty reklam, webových stránek, tiskových zpráv, PR článků, katalogů a návrhy sloganů a názvů. Pravidla copywritingu... Sdílejte na Facebooku
Copywriting blog, článek
Seo optimalizace blog, článek
Seo optimalizace
Search Engine Optimization Optimalizace pro vyhledávače nebo také optimalizace nalezitelnosti je v informatice označení metodiky vytváření a upravování webových stránek takovým způsobem, aby jejich forma a obsah byly vhodné pro automatizované zpracování v internetových vyhledávačích. Cílem SEO je získat ve výsledcích vyhledávání lepší pozici, a tím i četnější a zároveň cílené návštěvníky. Odkaz na stránky bude zobrazen mezi prvními.... Sdílejte na Facebooku