Blog společnosti GALAXIMA s.r.o. - internetové služby

Pravidelně vás informujeme o novinkách, službách a dění v naší firmě. Nechte si zasílat novinky přímo do emailu.

GDPR

Cílem GDPR je zvýšit ochranu osobních dat občanů/spotřebitelů, která se ovšem na straně firem či subjektů veřejné správy odrazí ve zvýšené administrativní z&aa...

přečíst více

Reklama

Reklama Slovo reklama vzniklo z latinského „clamare“ (křičet, volat). Reklama je placená nebo neplacená propagace výrobku, služby, společnosti, obchodní značky nebo myšlenky, mající...

přečíst více

Vývojář a software

Vývojář - anglicky developer je označení člověka nebo pracovní pozice, jehož (nebo jejíž) agenda se týká (umělého) vývoje, tedy lidského úsilí směřujíc&iacut...

přečíst více

Historie programovacích jazyků

První programovací jazyky existovaly ještě dříve než počítače. Už v 19. století se používaly programovatelné tkalcovské stavy nebo perforované papírové válce p...

přečíst více

Programovací jazyk

Programovací jazyk je prostředek pro zápis algoritmů, které mohou být provedeny na počítači. Zápis algoritmu ve zvoleném programovacím jazyce se nazývá program.Programovací ...

přečíst více

HTTP cookie

Jako cookie (anglicky koláček, oplatka, sušenka) se v protokolu HTTP označuje malé množství dat, která WWW server pošle prohlížeči, který je uloží na počítači uživatele. Při každ&e...

přečíst více

Nástroje seo optimalizace

Nástroje provozovatelů internetových stránek Katalogy firem – využívají se pro získání zpětného odkazu na vlastní webové stránky a tím i zvyšov&a...

přečíst více

Nástroje provozovatelů vyhledávačů

Jedná se o nástroje pro správu internetových stránek a získávání statistických údajů přímo od zdroje. Nejvýznamnější z nich jsou Webmaster tools ...

přečíst více

Seo optimalizace pro vyhledávače

Hodnocení stránek vyhledávačiInternetový vyhledávač za pomoci botů (nebo-li crawlerů, robotů) stahuje v různých časových periodách obsah webových stránek a dalších do...

přečíst více

Linkbuilding

Je budování zpětných odkazů  a je jednou z off-page metod optimalizace pro vyhledávače. Cílem je propagace daného webu. Tato technika je považována za nejvýznamnější off-page ...

přečíst více

PR články

PR články   PR - zkratka z angličtiny Public Relation - v překladu: vztahy s veřejností.PR článek je nástroj efektivní marketingové komunikace. Dříve byly za PR články považovány ...

přečíst více

Domény

Každá website má přiřazenou svou adresu v síti internet tzv. internetová doména, která se dělí na domény prvního druhého a třetího řádu. Doména prvního...

přečíst více

Website

WebsiteWebsite ,web site, web,webové místo, anglicky doslova „místo v pavučině“ označuje kolekci webových stránek, obrázků, videí a ostatních souborů, které jsou uloženy na je...

přečíst více

HTML

HyperText Markup Language (zkratka HTML) je v informatice název značkovacího jazyka používaného pro tvorbu webových stránek, které jsou propojeny hypertextovými odkazy. HTML je hlavním z...

přečíst více

Microsite miniweb

MicrositeMicrosite,minisite rovněž nazývaná miniweb či weblet, je webdesignerským názvem pro speciální malý web, fungující jako doplněk hlavní webové prezentace. Rovněž ji l...

přečíst více

Copywriting

Je tvorba reklamních a marketingových textů, které mají podpořit prodej výrobků a služeb.Označení vzniklo spojením dvou slov: copy (v tomto významu reklamní sdělení) a writer (auto...

přečíst více

Seo optimalizace

Search Engine Optimization Optimalizace pro vyhledávače nebo také optimalizace nalezitelnosti je v informatice označení metodiky vytváření a upravování webových stránek takovým z...

přečíst více

Máte zájem o internetové služby?

Poptejte nás, zpracujeme pro vás cenovou kalkulaci, případně se s vámi rádi setkáme pro další postup.

Pro úspěšnou viditelnost webové prezentace klienta vytváříme návrhy a případnou správu internetové reklamy. Jednou z významných strategií je používání tzv. PPC (Pay Per Click - platba za proklik), zaměřujeme se především na Google Ads, Seznam Sklik, Facebook Ads).

Další formou jsou podpůrné mikroweby, emailing a průběžné seo optimalizace. Vytváření zpětných odkazů na webové stránky je jednou z nejdůležitějších činností a často opomíjených po samotné realizaci stránek. Pro obsahované vyhledávání fulltextových vyhledávačů určuje do jisté míry i pořadí zobrazování výsledků a tedy i viditelnost webové stránky.

Chci zasílat email novinky