Blog spole─Źnosti GALAXIMA s.r.o. - internetov├ę slu┼żby

Pravideln─Ť v├ís informujeme o novink├ích, slu┼żb├ích a d─Ťn├ş v na┼í├ş firm─Ť. Nechte si zas├şlat novinky p┼Ö├şmo do emailu.

PR ?lßnky blog, ─Źl├ínek

PR ?lßnky


Sd├şlejte na Facebooku

PR ?lánky

PR - zkratka z angli?tiny Public Relation - v p?ekladu: vztahy s ve?ejností.
PR ?lánek je nástroj efektivní marketingové komunikace.


D?íve byly za PR ?lánky pova×ovány pouze klasické tiskové zprávy.
Za PR ?lánek je v dnešní dob? pova×ován i jakýkoliv komer?ní text (psaný na zakázku) slou×ící k ovlivn?ní ve?ejnosti navenek.

Placené sd?lení v novinách a na internetu

Slou×í zejména k vylepšení pov?sti firmy, propagaci výrobku, názoru ?i myšlenky.
Smyslem je ovlivnit ?tená?e, zm?nit jeho myšlení, názor ?i chápání ur?itých skute?ností.

PR ?lánky a vyhledáva?e

PR ?lánky mají krom? propaga?ní funkce i d?le×itou úlohu p?i zvyšování pozice ve vyhledáva?ích.
?lánky obsahují zp?tné odkazy, které by vyhledáva?e m?ly vyhodnotit jako znak d?le×itosti popisované firmy.
To zlepšuje pozici p?i zobrazení výsledku vyhledávání.
PR ?lánky jsou ú?inným nástrojem linkbuildingu, jen× má získat kvalitní zp?tné odkazy v rámci optimalizace pro vyhledáva?e.

Cíl PR ?lánku

Pro ukládání PR ?lánk? existují specializované PR weby, ?i PR servery .
Hlavním cílem PR ?lánku je zasáhnout ?i oslovit u×ivatele z cílové skupiny.
Proto se PR ?lánky namísto na PR weby umís?ují na tematické servery ?i do tematických tiskovin.
Cílem je však napsat takový text, u kterého ?tená? nemá nejmenší podez?ení, ×e ?te ú?elov? napsaný text.

Do internetových PR ?lánk? se ob?as umís?ují odkazy, které mají zvýšit konverzi ?tená??.

Efektivita PR ?lánku

Efektivita PR ?lánku se dá m??it n?kolika zp?soby – v×dy ale zále×í na p?edem zvoleném konkrétním cíli (zvýšit pov?domí, zlepšit reputaci, podnítit zájem o ur?ité slu×by nebo produkt).

Obecn? platí, ×e efektivní PR ?lánek je taková informace pro ?tená?e, která ho upoutá mezi stovkami dalších text?, vzbudí v n?m zájem a probudí touhu a vyprovokuje ho k nákupu nebo vyu×ití slu×eb.


Internetov├Ż marketing, tvorba eshop┼», tvorba webov├Żch str├ínek, ppc marketing, remarketing eshop┼», retargeting webov├Żch str├ínek,
copywriting, seo optimalizace, webhosting GX, PPC reklamn├ş kampan─Ť, emailing, marketing na soci├íln├şch s├şt├şch

M├íte z├íjem o internetov├ę slu┼żby?

Poptejte n├ís, zpracujeme pro v├ís cenovou kalkulaci, p┼Ö├şpadn─Ť se s v├ími r├ídi setk├íme pro dal┼í├ş postup.

Pro ├║sp─Ť┼ínou viditelnost webov├ę prezentace klienta vytv├í┼Ö├şme n├ívrhy a p┼Ö├şpadnou spr├ívu internetov├ę reklamy. Jednou z v├Żznamn├Żch strategi├ş je pou┼ż├şv├ín├ş tzv. PPC (Pay Per Click - platba za proklik), zam─Ť┼Öujeme se p┼Öedev┼í├şm na Google Ads, Seznam Sklik, Facebook Ads).

Dal┼í├ş formou jsou podp┼»rn├ę mikroweby, emailing a pr┼»b─Ť┼żn├ę seo optimalizace. Vytv├í┼Öen├ş zp─Ťtn├Żch odkaz┼» na webov├ę str├ínky je jednou z nejd┼»le┼żit─Ťj┼í├şch ─Źinnost├ş a ─Źasto opom├şjen├Żch po samotn├ę realizaci str├ínek. Pro obsahovan├ę vyhled├ív├ín├ş fulltextov├Żch vyhled├íva─Ź┼» ur─Źuje do jist├ę m├şry i po┼Öad├ş zobrazov├ín├ş v├Żsledk┼» a tedy i viditelnost webov├ę str├ínky.

Chci zas├şlat email novinky