Blog spole─Źnosti GALAXIMA s.r.o. - internetov├ę slu┼żby

Pravideln─Ť v├ís informujeme o novink├ích, slu┼żb├ích a d─Ťn├ş v na┼í├ş firm─Ť. Nechte si zas├şlat novinky p┼Ö├şmo do emailu.

Vřvojß? a software blog, ─Źl├ínek

Vřvojß? a software


Sd├şlejte na Facebooku

Vývojá?

- anglicky developer je ozna?ení ?lov?ka nebo pracovní pozice, jeho× (nebo její×) agenda se týká (um?lého) vývoje, tedy lidského úsilí sm??ujícího k vytvo?ení konkrétního pracovního postupu popisujícího zp?sob vytvo?ení výrobku, dosa×ení dohody (kompromisu) mezi lidmi ?i reakce um?lé inteligence na r?zné vn?jší stavy ?i jejich posloupnost.

Výrazu se u×ívá p?edevším jako odvolávky na pracovníka, jeho× profesním zam??ením je vývoj softwaru, ?asto také nesprávn? jako synonyma pro termín programátor.

Vývoj jako×to následovník výzkumu a p?edch?dce sériové výroby neprobíhá pouze v oblasti programového vybavení.

V jiných oborech se v tomto významu u×ívají slova návrhá? a metodik, pop?. té× in×enýr nebo konstruktér.

 

Software

Oproti programátor?m vývojá?i softwaru zabírají v?tší ?ást procesu vývoje.

Ka×dý programátor je vlastn? vývojá?em, ne ka×dý vývojá? programového vybavení je programátorem.

Vývoj softwaru sestává z n?kolika fází, mj. analýzy, návrhu, implementace a testování, z nich× programátoru p?ísluší ú?ast na implementaci (naprogramování konkrétní funk?nosti), kde×to jako vývojá?e lze ozna?it ?lov?ka participujícího v kterékoli, nebo i všech t?chto etapách; vývojá? m?×e být i vedoucím projektu.

 

S ohledem na výše uvedené jsou s úlohou vývojá?e obecn? spojeny v?tší nároky na samostatné uva×ování a individuální zodpov?dnost ne× s rolí programátora.


Internetov├Ż marketing, tvorba eshop┼», tvorba webov├Żch str├ínek, ppc marketing, remarketing eshop┼», retargeting webov├Żch str├ínek,
copywriting, seo optimalizace, webhosting GX, PPC reklamn├ş kampan─Ť, emailing, marketing na soci├íln├şch s├şt├şch

M├íte z├íjem o internetov├ę slu┼żby?

Poptejte n├ís, zpracujeme pro v├ís cenovou kalkulaci, p┼Ö├şpadn─Ť se s v├ími r├ídi setk├íme pro dal┼í├ş postup.

Pro ├║sp─Ť┼ínou viditelnost webov├ę prezentace klienta vytv├í┼Ö├şme n├ívrhy a p┼Ö├şpadnou spr├ívu internetov├ę reklamy. Jednou z v├Żznamn├Żch strategi├ş je pou┼ż├şv├ín├ş tzv. PPC (Pay Per Click - platba za proklik), zam─Ť┼Öujeme se p┼Öedev┼í├şm na Google Ads, Seznam Sklik, Facebook Ads).

Dal┼í├ş formou jsou podp┼»rn├ę mikroweby, emailing a pr┼»b─Ť┼żn├ę seo optimalizace. Vytv├í┼Öen├ş zp─Ťtn├Żch odkaz┼» na webov├ę str├ínky je jednou z nejd┼»le┼żit─Ťj┼í├şch ─Źinnost├ş a ─Źasto opom├şjen├Żch po samotn├ę realizaci str├ínek. Pro obsahovan├ę vyhled├ív├ín├ş fulltextov├Żch vyhled├íva─Ź┼» ur─Źuje do jist├ę m├şry i po┼Öad├ş zobrazov├ín├ş v├Żsledk┼» a tedy i viditelnost webov├ę str├ínky.

Chci zas├şlat email novinky