Blog spole─Źnosti GALAXIMA s.r.o. - internetov├ę slu┼żby

Pravideln─Ť v├ís informujeme o novink├ích, slu┼żb├ích a d─Ťn├ş v na┼í├ş firm─Ť. Nechte si zas├şlat novinky p┼Ö├şmo do emailu.

Nßstroje provozovatel? vyhledßva?? blog, ─Źl├ínek

Nßstroje provozovatel? vyhledßva??


Sd├şlejte na Facebooku

Nástroje provozovatel? vyhledáva??

Jedná se o nástroje pro správu internetových stránek a získávání statistických údaj? p?ímo od zdroje.
Nejvýznamn?jší z nich jsou Webmaster tools a Google Analytics od spole?nosti Google.

Webmaster tools (nástroje pro majitele a správce stránek) umo×?ují komunikovat s vyhledáva?em Google.

Zjiš?ovat chyby, na které p?i procházení stránek vyhledáva? narazil.

M?×e se jednat o HTML chyby a návrhy na jejich odstran?ní, odkazy na stránky, které ji× neexistují, nalezení škodlivého Malware na stránkách u×ivatele nebo nap?íklad statistiky jejich procházení vyhledávacím robotem.

Dále údaje z nástroj? pro webmastery nabízejí statistická data o po?tu zobrazení webových stránek na konkrétní klí?ová slova a o jejich umíst?ní (pozici) ve výsledcích vyhledávání.

Jednou z neju×ite?n?jších informací v tomto nástroji je statistika proindexování všech podstránek webu, kterou je mo×né ovlivnit odesláním souboru SiteMap.
Odeslání a indexaci tohoto souboru m?×ete provést po ka×dé zm?n? na vašich stránkách.
Nemusíte tak ?ekat a× si robot provedené zm?ny všimne. Indexace odeslaného souboru za?íná okam×it?.

Webmaster tools jsou technickým nástrojem, kde×to Google analytics dodává informace o u×ivatelích, které se dají vyu×it pro marketingové ú?ely.

Získáme tak p?ehled o nej?ast?ji navšt?vovaných stránkách, odkud u×ivatelé p?išli, jak se po stránkách pohybují, kam odcházejí.

P?i správném nastavení m?×eme sledovat konverzní pom?r: Google spo?ítá, kolik návšt?vník? z celkového po?tu došlo k cíli, ke konverzi (konverze v tomto p?ípad? nemusí nutn? znamenat nákup, ale dosa×ení cíle ur?eného správcem a vykonání reakce: nákup, odeslání dotazu, vypln?ní dotazníku, hlasování v anket? atd.)

Pro získání komplexních informací se tyto oba nástroje dají navzájem propojit.


Internetov├Ż marketing, tvorba eshop┼», tvorba webov├Żch str├ínek, ppc marketing, remarketing eshop┼», retargeting webov├Żch str├ínek,
copywriting, seo optimalizace, webhosting GX, PPC reklamn├ş kampan─Ť, emailing, marketing na soci├íln├şch s├şt├şch

M├íte z├íjem o internetov├ę slu┼żby?

Poptejte n├ís, zpracujeme pro v├ís cenovou kalkulaci, p┼Ö├şpadn─Ť se s v├ími r├ídi setk├íme pro dal┼í├ş postup.

Pro ├║sp─Ť┼ínou viditelnost webov├ę prezentace klienta vytv├í┼Ö├şme n├ívrhy a p┼Ö├şpadnou spr├ívu internetov├ę reklamy. Jednou z v├Żznamn├Żch strategi├ş je pou┼ż├şv├ín├ş tzv. PPC (Pay Per Click - platba za proklik), zam─Ť┼Öujeme se p┼Öedev┼í├şm na Google Ads, Seznam Sklik, Facebook Ads).

Dal┼í├ş formou jsou podp┼»rn├ę mikroweby, emailing a pr┼»b─Ť┼żn├ę seo optimalizace. Vytv├í┼Öen├ş zp─Ťtn├Żch odkaz┼» na webov├ę str├ínky je jednou z nejd┼»le┼żit─Ťj┼í├şch ─Źinnost├ş a ─Źasto opom├şjen├Żch po samotn├ę realizaci str├ínek. Pro obsahovan├ę vyhled├ív├ín├ş fulltextov├Żch vyhled├íva─Ź┼» ur─Źuje do jist├ę m├şry i po┼Öad├ş zobrazov├ín├ş v├Żsledk┼» a tedy i viditelnost webov├ę str├ínky.

Chci zas├şlat email novinky