Podmínky použití webu galaxima.czÚvodní ustanovení

1. Definice pojmů 2. Práva k webové prezentaci Používání webové prezentace

1. Závaznost Podmínek Práva a povinnosti Uživatelů 2. Přístup na webovou prezentaci 3. Bezpečnostní politika webové prezentace
  1. Uživatel je plně odpovědný za ochranu počítače, jehož prostřednictvím navštěvuje webovou prezentaci, včetně hardwaru, softwaru a dat uložených na tomto počítači. Uživatel nese v plném rozsahu odpovědnost za bezpečnost dat stažených z webové prezentace; zejména je povinen si ověřit, zda tato data neobsahují viry nebo jakékoliv jiné programy či soubory schopné poškodit počítač Uživatele či počítače třetích osob. Provozovatel doporučuje Uživatelům, aby při používání webové prezentace měli vždy aktivován aktualizovaný antivirový program poskytující dostatečnou míru zabezpečení počítače.
  2. Provozovatel vyvíjí přiměřené úsilí k tomu, aby byla zajištěna bezpečnost dat, která jsou elektronicky přenášena na webovou prezentaci či stahována z webové prezentace, zejména ochrana před jejich zneužitím ze strany třetích osob. Provozovatel však nenese jakoukoli odpovědnost za případné zachycení a/nebo zneužití dat, která jsou přenášena na webovou prezentaci nebo stahována z webové prezentace,třetí osobou.
4. Odpovědnost Provozovatele
  1. Provozovatel vyvíjí úsilí k tomu, aby na webové prezentaci byly uvedeny pouze přesné a aktuální informace; Provozovatel však nezaručuje přesnost, úplnost či aktuálnost informací uvedených na webové prezentaci. Webová prezentace může obsahovat též určité historické informace; takové informace nelze považovat za aktuální.
  2. Provozovatel není odpovědný za škody způsobené vyšší mocí nebo technickými poruchami třetích osob.
  3. Webová prezentace může obsahovat odkazy na webové stránky odlišné od webové prezentace. Pokud Uživatel tyto odkazy využije, opustí tím webovou prezentaci. Provozovatel nepřezkoumává obsah webových stránek třetích stran ani jejich zásady ochrany soukromí, které se mohou lišit od bezpečnostní politiky webové prezentace. Webové stránky třetích stran, na které odkazuje webové prezentace, nepodléhají kontrole Provozovatele a Provozovatel nečiní ohledně těchto stránek žádná prohlášení. Provozovatel neodpovídá za dostupnost a obsah těchto webových stránek či za výrobky a služby, které jsou jejich prostřednictvím nabízeny. Provozovatel neodpovídá za zpracování osobních údajů, které Uživatel poskytne třetí straně prostřednictvím takových webových stránek.
5. Prohlášení o cookies 6. Závěrečná ustanovení Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 9. března 2018.


Máte zájem o internetové služby?

Poptejte nás, zpracujeme pro vás cenovou kalkulaci, případně se s vámi rádi setkáme pro další postup.

Pro úspěšnou viditelnost webové prezentace klienta vytváříme návrhy a případnou správu internetové reklamy. Jednou z významných strategií je používání tzv. PPC (Pay Per Click - platba za proklik), zaměřujeme se především na Google Ads, Seznam Sklik, Facebook Ads).

Další formou jsou podpůrné mikroweby, emailing a průběžné seo optimalizace. Vytváření zpětných odkazů na webové stránky je jednou z nejdůležitějších činností a často opomíjených po samotné realizaci stránek. Pro obsahované vyhledávání fulltextových vyhledávačů určuje do jisté míry i pořadí zobrazování výsledků a tedy i viditelnost webové stránky.

Chci zasílat email novinky