Blog spole─Źnosti GALAXIMA s.r.o. - internetov├ę slu┼żby

Pravideln─Ť v├ís informujeme o novink├ích, slu┼żb├ích a d─Ťn├ş v na┼í├ş firm─Ť. Nechte si zas├şlat novinky p┼Ö├şmo do emailu.

Seo optimalizace pro vyhledßva?e blog, ─Źl├ínek

Seo optimalizace pro vyhledßva?e


Sd├şlejte na Facebooku


Hodnocení stránek vyhledáva?i

Internetový vyhledáva? za pomoci bot? (nebo-li crawler?, robot?) stahuje v r?zných ?asových periodách obsah webových stránek a dalších dokument?, které pak analyzuje, indexuje a ukládá do databáze.

P?esné metody a algoritmy této analýzy, podle nich× vyhledáva? stránky hodnotí, jsou obvykle tajemstvím ka×dé firmy.

Základní mechanismus je dílem ve?ejn? z?ejmý, dílem odpozorovaný.

Pozice stránky ve výsledcích vyhledávání závisí na tom, do jaké míry podle algoritmu vyhledávacího stroje spl?uje daná stránka o?ekávání vyhledávajícího u×ivatele.
 
Konkrétní pozice umíst?ní webových stránek ve vyhledáva?i se m?×e m??it pomocí tzv. SEO nástroj?.

Metody SEO optimalizace pro vyhledáva?e

Techniky SEO se sna×í algoritm?m vyhledáva?? vyjít vst?íc. Zárove? ale kalkulují i se zvyklostmi a návyky u×ivatel?, proto×e v?tšina u×ivatel? p?i hledání v?nuje pozornost jen n?kolika prvním odkaz?m.

Etické metody SEO se sna×í o vylepšení stránek samých pro všechny ?tená?e s tím, ×e se takovým vylepšením zvýší i kvalita stránek z pohledu prohledávajícího robota.

Stránka by m?la mít kvalitní a unikátní obsah, pravideln? (v ideálním p?ípad? denn?) aktualizovaný.
 
Pou×ívání (X)HTML zna?ek (tag?) podle normových p?edpis?

Tv?rce stránky by m?l pou×ívat na správných místech doporu?ený sémantický i syntaktický zápis zna?ek pro daný jazyk HTML ?i XHTML - nap?íklad h1 pro nadpis první úrovn?, em pro zd?razn?ní, strong pro silné zd?razn?ní.

Vyhledáva?e takovému textu p?ikládají v?tší význam.

Jestli×e ale webový tv?rce nap?íklad definuje nadpis pomocí velikosti písma (font size), nezjistí vyhledávací robot d?le×itost nadpisu.

Pou×ívání titulku, nadpis? a popis? (title, h1, alt)

Tv?rce by m?l uvád?t v titulku objekt? (oddíly stránky, obrázky, tabulky a další) konkrétní popis.
Nap?íklad obsahuje-li titulek stránky namísto obecných výraz? typu Úvodní stránka klí?ová slova, získává stránka další významné plus.

Krátká a nem?nná URL adresa


Uvedení krátké URL adresy podpo?í zájem ostatních u×ivatel? o odkazování na stránku.
P?íliš dlouhá a lidem nesrozumitelná URL adresa naopak od odkazování spíše odrazuje.
P?ítomnost klí?ového slova v URL adrese m?×e u n?kterých vyhledávacích stroj? zvýšit umíst?ní stránky ve výsledcích hledání t?chto slov.
Naopak se nedoporu?uje pou×ívat v URL parametr id.
Po×adavek na nem?nnost adres vyplývá z fungování vyhledávacích stroj? i z po×adavku na budování zp?tných odkaz?

Kanoniza?ní problémy


Nap?íklad adresa s www a adresa bez www, nebo URL s parametry za otazníkem, které mají slou×it k sledování kampaní.

Za duplicitní obsah penalizace nehrozí, ale neoriginální obsah je hodnocen h??e, a proto se ve vyhledávání nezobrazuje na p?edních místech.

Základní obranou proti duplicit? na vlastním webu je vyu×ívání canonical url.


Internetov├Ż marketing, tvorba eshop┼», tvorba webov├Żch str├ínek, ppc marketing, remarketing eshop┼», retargeting webov├Żch str├ínek,
copywriting, seo optimalizace, webhosting GX, PPC reklamn├ş kampan─Ť, emailing, marketing na soci├íln├şch s├şt├şch

M├íte z├íjem o internetov├ę slu┼żby?

Poptejte n├ís, zpracujeme pro v├ís cenovou kalkulaci, p┼Ö├şpadn─Ť se s v├ími r├ídi setk├íme pro dal┼í├ş postup.

Pro ├║sp─Ť┼ínou viditelnost webov├ę prezentace klienta vytv├í┼Ö├şme n├ívrhy a p┼Ö├şpadnou spr├ívu internetov├ę reklamy. Jednou z v├Żznamn├Żch strategi├ş je pou┼ż├şv├ín├ş tzv. PPC (Pay Per Click - platba za proklik), zam─Ť┼Öujeme se p┼Öedev┼í├şm na Google Ads, Seznam Sklik, Facebook Ads).

Dal┼í├ş formou jsou podp┼»rn├ę mikroweby, emailing a pr┼»b─Ť┼żn├ę seo optimalizace. Vytv├í┼Öen├ş zp─Ťtn├Żch odkaz┼» na webov├ę str├ínky je jednou z nejd┼»le┼żit─Ťj┼í├şch ─Źinnost├ş a ─Źasto opom├şjen├Żch po samotn├ę realizaci str├ínek. Pro obsahovan├ę vyhled├ív├ín├ş fulltextov├Żch vyhled├íva─Ź┼» ur─Źuje do jist├ę m├şry i po┼Öad├ş zobrazov├ín├ş v├Żsledk┼» a tedy i viditelnost webov├ę str├ínky.

Chci zas├şlat email novinky