Blog společnosti GALAXIMA s.r.o. - internetové služby

Pravidelně vás informujeme o novinkách, službách a dění v naší firmě. Nechte si zasílat novinky přímo do emailu.

GDPR  blog, článek

GDPR je nová legislativa EU, která bude platit od 25. 5. 2018.
Výrazně zvýší ochranu osobních dat občanů a zároveň zvýší povinnosti institucí a firem tato data chránit.

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation -  dále jen "GDPR"), je nová legislativa EU v kompetenci Ministerstva vnitra ČR a Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), která bude účinná od 25. května 2018 jednotně v celé EU.

Cílem GDPR je zvýšit ochranu osobních dat občanů/spotřebitelů, která se ovšem na straně firem či subjektů veřejné správy odrazí ve zvýšené administrativní zátěži, ale současně také dojde ke kultivaci podnikatelského prostředí.

Ochrana osobních údajů není novým tématem, v současné době ji upravuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, nicméně je třeba upozornit, že GDPR přináší nové povinnosti.

Upravuje například nově formu a podobu souhlasu se zpracováním osobních údajů, který je nutno získat od každé fyzické osoby při sběru těchto údajů.
Na organizace státní správy a státní podniky se bude vztahovat i podmínka jmenování osoby odpovědné za ochranu osobních údajů (Data Protection Officer, DPO).
Náplní funkcí DPO bude zejména dohlížet na soulad pravidel těchto subjektů s Nařízením GDPR, komunikovat s Úřadem pro ochranu osobních údajů a provádět interní činnosti, jako jsou audity a školení.

Pokud se dotčené subjekty nepřizpůsobí novým pravidlům zpracování dat obsaženým v Nařízení  GDPR, hrozí jim pokuty až do výše 20 milionů Euro nebo do výše 4 % jejich ročního obratu.

Pro praktickou orientaci v GDPR vytvořil Úřad pro ochranu osobních údajů materiál s názvem Desatero omylu o obecném nařízení (GDPR), kde všichni, kterých se GDPR týká, najdou přehled opakovaně se vyskytujících nepravd a nepřesností. https://www.uoou.cz/desatero-omylu-o-nbsp-gdpr/d-2379s


Internetový marketing, tvorba eshopů, tvorba webových stránek, ppc marketing, remarketing eshopů, retargeting webových stránek,
copywriting, seo optimalizace, webhosting GX, PPC reklamní kampaně, emailing, marketing na sociálních sítích

Máte zájem o internetové služby?

Poptejte nás, zpracujeme pro vás cenovou kalkulaci, případně se s vámi rádi setkáme pro další postup.

Pro úspěšnou viditelnost webové prezentace klienta vytváříme návrhy a případnou správu internetové reklamy. Jednou z významných strategií je používání tzv. PPC (Pay Per Click - platba za proklik), zaměřujeme se především na Google Ads, Seznam Sklik, Facebook Ads).

Další formou jsou podpůrné mikroweby, emailing a průběžné seo optimalizace. Vytváření zpětných odkazů na webové stránky je jednou z nejdůležitějších činností a často opomíjených po samotné realizaci stránek. Pro obsahované vyhledávání fulltextových vyhledávačů určuje do jisté míry i pořadí zobrazování výsledků a tedy i viditelnost webové stránky.

Chci zasílat email novinky