Blog společnosti GALAXIMA s.r.o. - internetové služby

Pravidelně vás informujeme o novinkách, službách a dění v naší firmě. Nechte si zasílat novinky přímo do emailu.

Seo optimalizace blog, článek

Seo optimalizace


Sdílejte na Facebooku

Seo (Search Engine Optimization)


Optimalizace pro vyhledáva?e nebo také optimalizace nalezitelnosti je v informatice ozna?ení metodiky vytvá?ení a upravování webových stránek takovým zp?sobem, aby jejich forma a obsah byly vhodné pro automatizované zpracování v internetových vyhledáva?ích.
 
Cílem SEO je získat ve výsledcích vyhledávání lepší pozici, a tím i ?etn?jší a zárove? cílené návšt?vníky. Odkaz na stránky bude zobrazen mezi prvními.
 
Hodnocení relevantnosti webových stránek provádí po?íta?, ale protoe stroje zatím nejsou um?lou inteligencí, je hodnocení zaloeno na nep?ímých znacích jako struktura, metadata, po?ty odkaz? apod.
 
Díl?í strategie SEO zahrnují krom? zlepšení postavení webových stránek ve výsledcích vyhledávání také odstran?ní technických nedostatk? bránicích v prohlíení webové prezentace vyhledávacím robot?m a uivatel?m internetu a zvyšování konverzního pom?ru stránek (prohlíející versus nakupující návšt?vníci).

SEO je kontroverzní technika,lze ji pouít jak ve prosp?ch ?tená?e stránek (p?ehledné stránky s relevantními informacemi), tak ú?elov? ve prosp?ch tv?rce stránek (pro tvorbu zisku, ale v neprosp?ch ?tená?e). Seo optimalizace


Internetový marketing, tvorba eshopů, tvorba webových stránek, ppc marketing, remarketing eshopů, retargeting webových stránek,
copywriting, seo optimalizace, webhosting GX, PPC reklamní kampaně, emailing, marketing na sociálních sítích

Máte zájem o internetové služby?

Poptejte nás, zpracujeme pro vás cenovou kalkulaci, případně se s vámi rádi setkáme pro další postup.

Pro úspěšnou viditelnost webové prezentace klienta vytváříme návrhy a případnou správu internetové reklamy. Jednou z významných strategií je používání tzv. PPC (Pay Per Click - platba za proklik), zaměřujeme se především na Google Ads, Seznam Sklik, Facebook Ads).

Další formou jsou podpůrné mikroweby, emailing a průběžné seo optimalizace. Vytváření zpětných odkazů na webové stránky je jednou z nejdůležitějších činností a často opomíjených po samotné realizaci stránek. Pro obsahované vyhledávání fulltextových vyhledávačů určuje do jisté míry i pořadí zobrazování výsledků a tedy i viditelnost webové stránky.

Chci zasílat email novinky