Tvorba webových stránek České Budějovice

Překlady a korektury článků | překlady textů

PŘEKLADY A KOREKTURY ČLÁNKŮ, TEXTŮ A DOKUMENTŮNabízíme profesionální překlady a korektury nejen PR článků v češtině,slovenštině,angličtině, němčině a ruštině (v azbuce).
Korektury a překlady textů provádějí rodilí mluvčí daného jazyka. Překládáme obchodní i osobní dokumenty, dopisy, webové stránky a prezentace, články, umělecké texty.

Přepis textu v českém i jiném jazyce
Nabízíme přepis textů z fyzické do elektronické podoby, přepisy rukopisů, audiozáznamů, dopisů apod.
Zkontrolujeme text, odstraníme typografické chyby jako jsou například špatné rozdělení slov na konci řádků, nesprávně použité znaky, znaménka, špatně vložené obrázky a podobné nedostatky.

Provedeme kontrolu bezchybného skloňování, časování a stavby jazyka,opravíme pravopisné chyby a interpunkci.

Provedeme celkovou korekturu textu, gramatickou i stylistickou.
Díky mnohaletým zkušenostem si poradíme i s náročnějšími texty.

Nabízíme celkovou korekturu diplomových či bakalářských prací, opravu a kontrolu textů před publikací a korekturu slohových prací.
Nabízíme překlady odborných a obecných textů z českého jazyka do cizích a naopak.

Cena dle odbornosti a náročnosti práce od 150 Kč za normostranu NS – 1800 znaků včetně mezer.

Pokud máte zájem o překladatelské služby v některém z uvedených jazyků, nezávazně nás kontaktujte přes náš poptávkový formulář.

Máte zájem o naše internetové služby?
Souhlasím se zpracováním osobních údajů